Lanturile sclaviei leaga doar miinile: mintea este cea care elibereaza omul.

– Franz Grillparzer