Cum a fost la Caravana Știință&Imaginație

Credem că educația, cercetarea, știința, arta, sustenabilitatea și protecția mediului trebuie să rămâne constante ale societății. Așa că am pornit în anul 2022 cel mai mare proiect pentru a pregăti România pentru impactul cu viitorul. Mai multe despre începuturi aici

https://stiintasitehnica.com/am-pornit-caravana-stiinta-imaginatie/

În perioada 2022-2023 datorită Caravanei Știință&Imaginație, o suită de conferințe, tabere și festivaluri  organizate de Asociația Science&Technology, peste 100.000 de tineri, profesori și părinți din București, Buzău, Focșani, Cernavodă, Doicești, Suceava, Timișoara, Piatra Neamț, Târgu Jiu, Craiova, Suceava au interacționat cu jurnaliști, cercetători și animatori, cu cele mai noi tehnologii și concepte științifice. Partenerul strategic și principalul finanțator al acestui proiect a fost NUCLEARELECTRICA.

Conceptul CARAVANEI este de a scoate știința și metodele clasice de predare dintre pereții clasei. Am optat în general pentru spații deschise, în centrul orașului, în parcuri sau mall-uri, pentru ca publicul să poată interacționa direct cu cercetătorii, să asiste la demonstrații de tehnologie, expoziții, observații astronomice, experimente de astrofizică sau prezentări științifice.

Proiectul a fost ­structurat pe mai multe nivele:

  1. Acțiuni de popularizare a științei în școli și licee
  2. Acțiuni de popularizare a științei la nivel național – tabere și festivaluri
  3. Acțiuni on line: publicarea de știri, anunțuri și clipuri. Transmisii LIVE și conferințe pe Facebook: https://www.facebook.com/StiintasiTehnica https://www.facebook.com/groups/cluburiST

Site-uri: www.stiintasitehnica.com/cluburi               www.clubst.ro

  1. Aplicații mobile: Calendarul Știință&Tehnică disponibil gratuit în Google Play și aplicație de conținut științific asistat de AI pentru clubst.ro

 

Caravana Știință&Imaginație a fost un proiect complex care a vizat mai multe grupuri țintă: elevi și Studenți, inclusive din grupuri vulnerabile, profesori, artiști, cercetători și părinți

Scopul proiectului a fost acela de a crea o comunitate care să contribuie la educarea, informarea și sensibilizarea cetățenilor României cu privire la rolul științei și a noilor tehnologii, a drepturilor omului, pentru a combate discriminările etnice și sociale, a diversității culturale și a valorilor tradiționale românești precum și ale minorităților naționale.

Și s-a reușit asta într-un timp foarte scurt grație site-ului www.clubst.ro, a grupului www.facebook.com/groups/cluburiST și a paginii www.facebook.com/StiintasiTehnica

Mai mult proiectul a adus și prima aplicație românească de conținut științific asistată de AI

și calendarul Știință&Tehnică -o aplicație mobilă, gratuită, care informează zilnic cetățenii despre evenimentele ce au avut loc în știință în fiecare zi.

 

Un alt obiectiv al proiectului au fost cluburile de știință din școli și licee. Organizatorii și finanțatori și-au dorit ca ele să fie motoarele promovării noilor tehnologii, dar și de inițiere în educația STEAM. În noua Lege a învățământului ideea se regăsește sub numele de resursa ȘTIAM.

Proiectul și-a mai propus: promovarea învățării non formale și informale, integrarea științei și a noilor tehnologii într-un context educațional non-formal care să contribuie la dezvoltarea individuală a tuturor categoriilor de cetățeni, a spiritului de toleranță, a creativității și inventivității acestora. Promovarea energiilor regenerabile și a energiei nucleare. Promovarea valorilor tradiționale, culturale și istorice și stimularea dialogului intercultural și a diversității culturale. Combaterea discriminării în societate și în mediul școlar. Promovarea drepturilor omului și a egalității de șanse. Sprijinirea tinerilor talente, încurajarea creațiilor artistice și a inițiativelor experimentale, inovatoare, originale și inedite realizate în spații alternative. Creșterea gradului de implicare a elevilor și studenților în activități cultural-educative, interdisciplinare și pluridisciplinare, care promovează elemente de identitate și valori ale culturii românești și ale minorităților naționale, dezvoltarea unei atitudinii civice bazate pe respectarea drepturilor omului și a principiilor nediscriminări. Protejarea mediului, promovarea ideii de smart city și sustenabilitate.

CARAVANA a beneficiat și de susținerea singurei reviste de popularizare a științei din România și de sprijinul a peste 100 de ONG-uri, Institute de Cercetare, Licee și Universități. De 75 de ani, revista Știință&Tehnică le vorbește într-un limbaj prietenos tinerilor și publicului larg despre importanță științei.

Evenimentele organizate de Asociația Science&Technologi și susținute financiar de Nuclearelectrica au oferit posibilitate tinerilor din întreaga țară de a se întâlni cu cei mai buni comunicatori ai științei din România, cu noile tehnologii, cu cercetători, scriitori și jurnaliști și cu oameni resursă din localitatea lor, care erau prea puțini vizibili. Printre evenimentele organizate au fost: Astrofest, Atlantykron, SciFi Fest, Caravana Știință& Imaginație Doicești, Caravana Știință & Imaginație Cernavodă, Caravana Biodiversității.

 Parteneri și sponsori
Nuclearelectrica, Borsec, Mega Image, Bitdefender, Carpat Energy, DYOMEDICA, Măgurele Science Park, INACO Inițiativa pentru competitivitate,  PROEDUS, Clinica medicală Doctor MIT, Institutul Astronomic al Academiei Române, Institutul Național pentru Fizica Laserului, Plasmei și Radiațiilor, Institutul de Științe Spațiale, Institutul de Fizică a Pământului, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI, Fundația Cosmonaut Dumitru Prunariu, Astroclubul București, Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea Politehnică, Academia de Științe Economice, Universitatea București, Universitatea Craiova, Universitatea C. Brâncuși, Black Sea Universities Network, Biblioteca Metropolitană, Asociația StartEvo, Asociația URANIA, Editura Corint, Editura Nemira, Asociația Clubul Informaticii Economice CyberKnowledge, Academia Atlantykron, SuperNova Planetariu,  Societatea SARM, Liceul Teoretic “DR. MIOARA MINCU”, Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila”.

 Pentru mai multe informații: adrian.banuta@stiintasitehnica.com

www.clubst.ro,  www.stiintasitehnica.com/cluburi, www.facebook.com/groups/cluburiST

 #NUCLEARELECTRICA #StiintaSiTehnica #CluburileST #AsociatiaST
#
PregătimRomâniaPentruImpactulCuViitorul